21ste Internationale Witloofbiënnale
21me Biennale Internationale de l'Endive
21. Internationale Chicoree-Biennale

De Praktijkdag zal doorgaan op 6 oktober 2012 in Rumbeke-Beitem

U krijgt de unieke kans om enkele West-Vlaamse witloofbedrijven te bezoeken. In de namiddag heeft u de gelegenheid de internationale rassenproef te bezichtigen, een demonstratie van een biogasinstallatie bij te wonen, alsook een bezoek te brengen aan een beurs van belangrijke toeleveranciers.

La Visite Technique aura lieu le 6 octobre 2012 à Rumbeke-Beitem

Vous aurez l'occasion unique à visiter quelques entreprises de l'endive en Flandre Occidentale. Dans l'après-midi vous pouvez évaluer différents variétés dans l'essai international et vous avez la possibilité de visiter une installation de biogaz et une exposition de fournisseurs principaux.

Die Praxistag findet statt am 6. Oktober 2012 in Rumbeke-Beitem

Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, einige westflämische Chicoreebetriebe zu besuchen. Am Nachmittag laden wir Sie zu einem Besuch des Chicoree-Lagers. Eine Vorführung der Biogasanlage und der Besuch der Messe stehen auf dem Programm.


Meer informatie over Programma en Locatie
Plus d'information sur Programme et Emplacement
Nähere Informationen über Programm und Veranstaltungsort

Inschrijvingen afgesloten - Inscriptions terminées - Registrierungen geschlossen