Logo VBT

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit.

Logo VBT

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit.

Het werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders.

Tevens biedt het VBT haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling.

Verder verstrekt het VBT sectorrelevante informatie aan haar leden en kan het in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener.

Leden

Share This