Over ons

Historiek

Het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen, kortweg VBT, ontstond op 28 mei 1991 uit het Verbond van Coöperatieve Tuinbouwveilingen (VCTV) en de Federatie van Coöperatieve Tuinbouwveilingen (FCTV).

Het VBT is een vzw die de belangen behartigt van afzetcoöperaties groenten en fruit.

In september 2010 werd een herformulering van de missie goedgekeurd. Begin 2011 ging het VBT van start als vernieuwde sectororganisatie met een gewijzigde naamgeving, namelijk het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.

Missie

Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit.

Het werkt daar waar nodig samen met andere organisaties, federaties of betrokken stakeholders.

Tevens biedt het VBT haar leden een platform aan voor overleg en uitwisseling.

Verder verstrekt het VBT sectorrelevante informatie aan haar leden en kan het in welbepaalde domeinen optreden als dienstverlener.

Share This